دسته: آموزش و ترفند جوملا

انتقال مطالب جوملا به k٢
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

انتقال مطالب جوملا به k٢

رضا سردشتی
خطای Invalid address در فرم تماس جوملا
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

خطای Invalid address در فرم تماس جوملا

رضا سردشتی
حذف منو راهنما از مدیریت جوملا
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

حذف منو راهنما از مدیریت جوملا

محمد کریمی فر
پیدا کردن موقعیت ماژول در جوملا ٣
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

پیدا کردن موقعیت ماژول در جوملا ٣

محمد کریمی فر
پشتیبان گیری و وارد کردن فرم در rsform
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

پشتیبان گیری و وارد کردن فرم در rsform

محمد کریمی فر
نمایش حاضرین در سایت با جوملا
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

نمایش حاضرین در سایت با جوملا

محمد کریمی فر