طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری
طراحی تجربه کاربری چیست؟

یا تجربه کاربری علمی است مبتنی بر کاربر و رابطه کاربر با محصول. UX مخفف