لوگوی دیتادیزاین

Menu
Yendif Video Share - Search
HikaShop categories search plugin
HikaShop products search plugin
Search - SP Page Builder
Search - TLP Team Pro
Search - K2
Search - joominasearch
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو - برچسب ها

در ادامه پست ایجاد کد رهگیری در RsForm در این مقاله نحوه نمایش کد رهگیری در پیغام تشکر برای کاربر را شرح دهم یعنی هنگامی که کاربر فرم را تکمیل و ارسال کرد در کنار پیغام تشکر کدرهگیری نیز برایش ارسال شود.

منتشرشده در آموزش و ترفند جوملا

می خواهید با فرم ساز معروف RS Form فرمی برای سایت خود طراحی کنید و به همراه آن به کاربران خود یک کد پیگیری دهید تا بعدا بتواند پیگیر کار خود باشد. بخاطر همین موضوع در این مقاله به این موضوع میپردازم.

منتشرشده در آموزش و ترفند جوملا