محدودیت در آپلود با htaccess

محدودیت در آپلود با htaccess

یکی از راه های افزایش امنیت سایت مدیریت در بارگذاری فایل ها میباشد. برای محدود کردن میزان آپلود و بار گذاری صفحات میتوان از فایل htaccess استفاده کرد.
کد های محدود کننده در آپلود با htaccess :
محدودیت در آپلود فایل با htaccess

حداکثر اندازه فایل که برای بارگذاری مجاز است php_value upload_max_filesize 30M
که در اینجا اندازه فایل حداکثر ۳۰ مگابایت میباشد.
محدودیت در ارسال پست با htaccess

حداکثر اندازه پست که برای ارسال مجاز است php_value post_max_size 10M
که در اینجا حداکثر ۱۰ مگابلیت را برای هر ارسال در هر پست مجاز میباشد.
زمان اجرا شدن هر صفحه با htaccess

تعیین زمان برای اجرا شدن در صفحه php_value max_execution_time 200
که بعد از زمان تعیین شده پیغام requast time به نمایش داده میشود.

حداکثر زمان دریافت اطلاعات POST و GET که ۳۰۰ ثانیه است php_value max_input_time 250

0

در شبکه های اجتماعی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

شما میتوانید برای وارد کردن لینک و کدهایHTML از تگ های زیر استفاده کنید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>