جلوگیری از درج ایمیل تکراری توسط کاربر در rsformPro

جلوگیری از درج ایمیل تکراری توسط کاربر در rsformPro

برای اینکه در هنگام ثبت نام، کاربر نتواند در قسمت ایمیل فرم شما ایمیلی تکراری ایجاد کند می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید البته در این روش ایمیل با جدول users جوملا چک میکند نه با خود فیلد های فرم شما!!!

توجه : این قطعه کد را باید در مسیر زیر به فایل validation.php اضافه کنید.

components/com_rsform/helpers/validation.php

کد :

function uniqueEmail($param, $extra=null)
{
if(!RSFormProValidations::email($param,null)) return false;
$db = JFactory::getDBO();
$param = $db->getEscaped($param);
$db->setQuery(“SELECT * FROM #__users WHERE email='”.$param.”‘”);
$db->query();
$invalid = $db->getNumRows();
if ($invalid) return false;
return true;
}

0

در شبکه های اجتماعی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

شما میتوانید برای وارد کردن لینک و کدهایHTML از تگ های زیر استفاده کنید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>