جلوگیری از درج ایمیل تکراری توسط کاربر در rsformPro

جلوگیری از درج ایمیل تکراری توسط کاربر در rsformPro

برای اینکه در هنگام ثبت نام، کاربر نتواند در قسمت ایمیل فرم شما ایمیلی تکراری ایجاد کند می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید البته در این روش ایمیل با جدول users جوملا چک میکند نه با خود فیلد های فرم شما!!!

توجه : این قطعه کد را باید در مسیر زیر به فایل validation.php اضافه کنید.

components/com_rsform/helpers/validation.php

کد :

function uniqueEmail($param, $extra=null)
{
if(!RSFormProValidations::email($param,null)) return false;
$db = JFactory::getDBO();
$param = $db->getEscaped($param);
$db->setQuery(“SELECT * FROM #__users WHERE email='”.$param.”‘”);
$db->query();
$invalid = $db->getNumRows();
if ($invalid) return false;
return true;
}

امتیاز شما به این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × یک =